Os gezocht

De ‘stal’ voor de ezel is klaar; laat Kerstmis nu maar komen…

Een paar dode bomen uit het bos, wat afvalhout en een zeil. De liksteen en waterbak die ik vandaag van Elisabeth voor mijn verjaardag kreeg, maken het af.
Helaas durft Frimousse er nog niet in; waarschijnlijk lijkt het een beetje teveel op een paardentrailer, waarmee hij onlangs een niet-echt-geweldige ervaring had. Ik ga ervan uit dat de kou en zijn nieuwsgierigheid het in de komende dagen wel zullen winnen van zijn wantrouwen.

Geplaatst in Houtsnippers | 2 Reacties

Zwarte Piet

We naderen december. En dat betekent ongetwijfeld dat in Nederland de Zwarte-Pieten-discussie weer in volle gang is. Het leek me daarom een goed idee om ook mijn druppeltje olie even op het vuur te gooien:

Ik ben voor Zwarte Piet, en tegen Regenboogpiet!

Uiteraard ben ik van harte bereid om van mening te veranderen.
Mits:

 • Keti Koti voortaan alleen nog overdag gevierd wordt;
 • met Holi-Phagwa voortaan met confetti gestrooid wordt, in plaats van gekleurd poeder;
 • het tijdens de Ramadan voortaan wel toegestaan is om overdag vlees te eten; en
 • er bij de viering van Pesach voortaan bier geserveerd wordt.

Een paar kleine aanpassinkjes…
’t Is immers geven en nemen in het leven.

Vrolijk Sinterklaasfeest!

zwartepiet

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Zwarte Piet

Foto’s bewerken voor publicatie

Foto’s die ik publiceer (vooral op mijn andere blog en Flickr) zijn allemaal voorzien van een logo en de naam van mijn site. In mijn vorige leven was ik programmeur, dus je dacht toch niet dat ik dat allemaal handmatig deed…?

Vandaag heb ik wat aanpassingen gemaakt aan het script dat dat voor me doet, en toen dacht ik ‘Laat ik het op mijn site zetten…‘; zo heb ik weer eens een berichtje op deze site, en wie weet heeft een ander er ook nog eens iets aan.

Uiteraard is het weer niet voor Windows, maar voor Unix-achtige systemen.

Eerst even wat achtergrond info. Mijn directory-structuur voor foto’s (en andere media) ziet er als volgt uit:

~
 `- media
  |- audio
  | |- original
  | |- publish
  | `- resize
  |- flickr
  | |- publish
  | `- resize
  |- gpx
  | |- gpx
  | |- jpg
  | |- png
  | `- work
  |- images
  | |- original
  | |- publish
  | `- resize
  |- video
  `- watermerk

Nieuwe foto’s verplaats ik van mijn camera naar de directory ~/media/images/original/, in subdirectories die de datum als naam hebben (20151025). Als ik foto’s wil publiceren op mijn blog en/of Flickr, maak ik een subdirectory met zo’n zelfde naam (20151025) in ~/media/images/resize/ en/of ~/media/flickr/resize/, en kopieer ik de foto’s daarheen. Vervolgens start ik mijn script (dat je in zijn geheel onderaan dit bericht vind):

~/bin/peregrino_media.sh images

of

~/bin/peregrino_media.sh flickr

of

~/bin/peregrino_media.sh images flickr

Het script bewerkt dan alle foto’s voor publicatie, en verplaatst ze naar de respektievelijke subdirectories publish/. De bewerkingen die uitgevoerd worden, zijn:

 • schalen van de foto’s (max. 800×800 pixels voor mijn blog; max. 1000×1000 px voor Flickr)
 • de naam van mijn site op de foto plakken
 • het logo van mijn site op de foto plakken
 • de Exif-tag ImageDescription verwijderen
 • de Exif-tag Artist toevoegen
 • de Exif-tag Copyright toevoegen

Dit is mijn script (als de tekst te breed is voor je scherm, klik dan op het script, en gebruik vervolgens je pijltoetsen om naar rechts/links te scrollen):

#!/usr/bin/env bash

# ~/bin/peregrino_media.sh

############################################################

#                   peregrino_media.sh
#                        door Rob

# rob@ohreally.nl
############################################################
# https://www.ohreally.nl/

# Bulk edit elPeregrino.nl media for publication.

############################################################
#
# Copyright (c) 2013 Rob la Lau (rob@ohreally.nl)
#
# This work is licensed under the
#   Creative Commons Attribution 4.0 International License
# To view a copy of this license, visit
#   http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# or send a letter to
#   Creative Commons
#   444 Castro Street, Suite 900
#   Mountain View, California, 94041
#   USA
#
############################################################

############################################################
# Configuration.
#
# All variables may be changed from the environment.

# Artist info.
: ${ARTIST_NAME:='Rob la Lau'}
: ${ARTIST_EMAIL:='rob@elperegrino.nl'}

# Watermarks.
#
# Copyright.
: ${WM_COPYRIGHT='~/media/watermerk/copyright.png'}
: ${WM_COPYRIGHT_DISSOLVE:=15}
: ${WM_COPYRIGHT_GRAVITY:=NorthWest}
: ${WM_COPYRIGHT_GEOMETRY=''}
#
# Logo.
: ${WM_LOGO='~/media/watermerk/klompen.png'}
: ${WM_LOGO_DISSOLVE:=50}
: ${WM_LOGO_GRAVITY:=SouthEast}
: ${WM_LOGO_GEOMETRY='+5+5'}

# Base directory.
: ${BASE='/data'}

# Applications.
: ${CONVERT=`which convert`}
: ${EXIFTOOL=`which exiftool`}
: ${GPX2PNG="`which perl` '~/bin/gpx2png.pl'"}

#
# End of configuration.
############################################################

# We need at least 1 parameter.
[ $# -eq 0 ] && {
    echo "Too few parameters."
    exit
}

# Correct Exif data:
# - remove description
# - add artist and copyright info
correct_exif() {
    local file=${1}
    local year=${2}

    # If we don't receive a correct year, get one from the file itself.
    [ -z "${year}" -o "${year}" = "-" ] && {
        # File creation.
        created=`stat -c '%w' "${file}"`
        [ "${created}" = "-" ] && {
            # Last modification.
            created=`stat -c '%y' "${file}"`
            [ "${created}" = "-" ] && {
                # Last status change.
                created=`stat -c '%z' "${file}"`
                [ "${created}" = "-" ] && {
                    # Last access.
                    created=`stat -c '%x' "${file}"`
                    [ "${created}" = "-" ] && {
                        # Fall back to now.
                        created=`date +'%Y'`
                    }
                }
            }
        }
        year=${created%%-*}
    }

    # Remove and add Exif tags.
    "${EXIFTOOL}" -m -q -overwrite_original -ImageDescription= -Artist="Camera owner, ${ARTIST_NAME}; Photographer, ${ARTIST_NAME}; Image creator, ${ARTIST_NAME}" -Copyright="Copyright, ${ARTIST_NAME} (${ARTIST_EMAIL}), ${year}. All rights reserved." "${file}"
}

# Process image:
# - resize
# - add copyright notice
# - add logo
# - move to publication directory
# - correct Exif data
process_image() {
    local file=${1}
    local size=${2}

    if [ -e "./publish/${file}" ]; then
        # Never process a file twice.
        echo "${file} : exists, skipping"
    else
        # Resize; add copyright and logo.
        "${CONVERT}" "./resize/${file}" -resize ${size} ${WM_COPYRIGHT_ARGS} ${WM_LOGO_ARGS} "./publish/${file}"

        # Correct Exif data.
        copyrightyear=`exiftool -q -CreateDate "./resize/${file}" | awk -F':' '{gsub(/ /,"",\$2)}{print \$2}'`
        correct_exif "./publish/${file}" ${copyrightyear}

        # Delete original.
        rm "./resize/${file}"

        echo "${file} : done"
    fi
}

# Process image directory.
process_image_directory() {
    local path=${1}
    local size=${2}

    # No use continuing without the right tools.
    [ -z "${CONVERT}" -o -z "${EXIFTOOL}" ] && {
        echo "${dir}: Toolset not complete."
        return
    }

    # Construct ImageMagick arguments.
    [ -n "${WM_COPYRIGHT}" ] && {
        WM_COPYRIGHT_ARGS=${WM_COPYRIGHT}
        [ -n "${WM_COPYRIGHT_DISSOLVE}" ] && WM_COPYRIGHT_ARGS+=" -compose dissolve -define compose:args=${WM_COPYRIGHT_DISSOLVE}"
        WM_COPYRIGHT_ARGS+=" -gravity ${WM_COPYRIGHT_GRAVITY}"
        [ -n "${WM_COPYRIGHT_GEOMETRY}" ] && WM_COPYRIGHT_ARGS+=" -geometry ${WM_COPYRIGHT_GEOMETRY}"
        WM_COPYRIGHT_ARGS+=' -composite'
    }
    [ -n "${WM_LOGO}" ] && {
        WM_LOGO_ARGS=${WM_LOGO}
        [ -n "${WM_LOGO_DISSOLVE}" ] && WM_LOGO_ARGS+=" -compose dissolve -define compose:args=${WM_LOGO_DISSOLVE}"
        WM_LOGO_ARGS+=" -gravity ${WM_LOGO_GRAVITY}"
        [ -n "${WM_LOGO_GEOMETRY}" ] && WM_LOGO_ARGS+=" -geometry ${WM_LOGO_GEOMETRY}"
        WM_LOGO_ARGS+=' -composite'
    }

    # Loop through files in 'resize' directory.
    cd "${path}"
    ls -1 ./resize | while read file; do
        if [ -d "./resize/${file}" ]; then
            # Process subdirectories.
            if [ `ls -1 "./resize/${file}" | wc -l` = 0 ]; then
                # Remove empty subdirectories.
                rmdir "./resize/${file}"
            else
                # Create subdirectory for publication.
                [ ! -d "./publish/${file}" ] && mkdir "./publish/${file}"

                # Loop through subdirectory.
                ls -1 "./resize/${file}" | while read f; do
                    # Process each image.
                    process_image "${file}/${f}" ${size}
                done
            fi
        else
            # If it's not a subdirectory, it must be a file; process it.
            process_image "${file}" ${size}
        fi
    done

    # Clean up.
    unset WM_COPYRIGHT_ARGS WM_LOGO_ARGS
}

# Loop through arguments and treat them as directory names.
while (( ${#} )); do
    dir=${1}
    shift
    path="${BASE}/${dir}"
    [ ! -d "${path}" ] && {
        echo "${dir} : Not a directory."
        continue
    }
    case "${dir}" in
        audio)
            ###FIXME
            # No functionality for audio, yet.
            echo "${dir} : Don't know how to process."
            ;;
        flickr)
            # Resize images for publication on Flickr.
            # (Same as blog, but larger.)
            size=1000x1000
            process_image_directory ${path} ${size}
            ;;
        gpx)
            # Create JPEG image from GPX track.

            # No use continuing without the right tools.
            [ -z "${CONVERT}" -o -z "${EXIFTOOL}" -o -z "${GPX2PNG}" ] && {
                echo "${dir}: Toolset not complete."
                continue
            }

            # Arguments for `convert'.
            # (Hardcoded, since this is only used for elPeregrino.nl.)
            [ -n "${WM_COPYRIGHT}" ] && WM_COPYRIGHT_ARGS="'${WM_COPYRIGHT}' -compose dissolve -define compose:args=50 -gravity NorthWest -composite"
            [ -n "${WM_LOGO}" ] && WM_LOGO_ARGS="'${WM_LOGO}' -compose dissolve -define compose:args=30 -gravity NorthEast -geometry +5+5 -composite"

            # Loop through GPX tracks.
            cd "${path}/work"
            ls -1 ../gpx | while read file; do
                png=${file/%.gpx/.png}
                jpg=${file/%.gpx/.jpg}

                if [ -e "../jpg/${jpg}" ]; then
                    # Never process a file twice.
                    echo "${file} : exists, skipping"
                else
                    # Create PNG image from track.
                    ${GPX2PNG} -o "../png/${png}" "../gpx/${file}"

                    # Resize, add copyright and logo, and convert to JPEG.
                    "${CONVERT}" "../png/${png}" -resize 1000x1000 ${WM_COPYRIGHT_ARGS} ${WM_LOGO_ARGS} "../jpg/${jpg}"

                    # Correct Exif data.
                    created=`stat -c '%w' "../gpx/${file}"`
                    [ "${created}" = "-" ] && {
                        created=`stat -c '%y' "../gpx/${file}"`
                    }
                    copyrightyear=${created%%-*}
                    correct_exif "../jpg/${jpg}" ${copyrightyear}

                    echo "${file} : done"
                fi
            done

            # Clean up.
            unset WM_COPYRIGHT_ARGS WM_LOGO_ARGS
            ;;
        images)
            # Resize images for publication on blog.
            # (Same as Flickr, but smaller.)
            size=800x800
            process_image_directory ${path} ${size}
            ;;
        video)
            ###FIXME
            # No functionality for video, yet.
            echo "${dir} : Don't know how to process."
            ;;
        *)
            # Warn and continue for other arguments.
            echo "${dir} : Don't know how to process."
            ;;
    esac
done

`convert‘ is onderdeel van ImageMagick.
`exiftool‘ is de command line applicatie van ExifTool.
In het begin van mijn pelgrimage hield ik GPS-tracks bij. In dit script gebruik ik gpx2png om van de GPX-bestanden PNG-afbeeldingen te generen, die ik vervolgens verder kan bewerken.

De transparantie van de watermerken regel ik in dit script (dissolve); de watermerken zijn dus ‘gewone’ afbeeldingen.

Mocht je je afvragen waarom de configuratievariabelen zo ‘raar’ gedefinieerd worden: dat is om ze vanuit mijn environment te kunnen wijzigen. Zo kan ik mijn script bijvoorbeeld ook gebruiken om een andere website-naam op de foto’s te zetten wanneer ik dat wil:

#!/usr/bin/env bash

# ~/bin/rll_media.sh

############################################################

#                      rll_media.sh
#                        door Rob

# rob@ohreally.nl
############################################################
# https://www.ohreally.nl/

# Bulk edit roblalau.net media for publication.

############################################################
#
# Copyright (c) 2015 Rob la Lau (rob@ohreally.nl)
#
# This work is licensed under the
#   Creative Commons Attribution 4.0 International License
# To view a copy of this license, visit
#   http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# or send a letter to
#   Creative Commons
#   444 Castro Street, Suite 900
#   Mountain View, California, 94041
#   USA
#
############################################################

############################################################
# Configuration.
#
# All variables may be changed from the environment.

# Artist info.
export ARTIST_NAME=${ARTIST_NAME:-'Rob la Lau'}
export ARTIST_EMAIL=${ARTIST_EMAIL:-'rob@roblalau.net'}

# Watermarks.
#
# Copyright.
export WM_COPYRIGHT=${WM_COPYRIGHT-'~/media/watermerk/roblalau.net.png'}
export WM_COPYRIGHT_DISSOLVE=${WM_COPYRIGHT_DISSOLVE:-35}
export WM_COPYRIGHT_GRAVITY=${WM_COPYRIGHT_GRAVITY:-South}
export WM_COPYRIGHT_GEOMETRY=${WM_COPYRIGHT_GEOMETRY-'+0+20'}
#
# Logo.
export WM_LOGO=${WM_LOGO-''}

#
# End of configuration.
############################################################

# Call ./peregrino_media.sh to do the actual editing.
"$(dirname $(realpath $0))/peregrino_media.sh" $@

Dus als ik een foto wil publiceren op dit blog, doe ik

~/bin/rll_media.sh images

Of, als ik zelfs daaraan nog iets wil veranderen:

env ARTIST_EMAIL='rob@ohreally.nl' ~/bin/rll_media.sh images

(En dat is de wijziging die ik vandaag aan mijn script gemaakt heb.)

Geplaatst in Nerd stuff | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s bewerken voor publicatie

Wekker

M’n smartphone is stuk. Op zich geen probleem, want ik leef al anderhalf jaar zonder telefoon (en geniet ervan), maar hij deed wel dienst als wekker.

Gelukkig doet m’n laptop het nog wel, en dus schreef ik even vlug een wekker, zodat ik morgen toch bijtijds op kan.
(Uiteraard hebben we het over Linux.)

#!/usr/bin/env bash

# ~/bin/wekker.sh

# This script sets an alarm for the specified time.
# All command line parameters will be passed to `at' as timespec.

# Copyright (c) 2015 Rob la Lau <rob@ohreally.nl>
# This script is in the public domain.

#################################################################

# Config.

play=/home/rob/tingeling.wav
repeat=3

#################################################################

timespec=$@
[ -z "${timespec}" ] && {
    echo "No timespec given."
    exit
} 

AMIXER=`which amixer`
MPLAYER=`which mplayer`

(
cat <<EndOfCommands
${AMIXER} sset Master 100%
${MPLAYER} -quiet -loop ${repeat} ${play}
EndOfCommands
) | at -M ${timespec}

En nu kan ik mijn wekker zetten met het commando

./wekker.sh 07:00

Net zo makkelijk…

Geplaatst in Nerd stuff | Reacties uitgeschakeld voor Wekker

Bericht naar andere blog bij bericht naar ene blog

Dit bericht is vooral een reminder voor mezelf. Ik heb een kleine aanpassing gemaakt aan een WordPress-plugin, dus als ik een update doe van die plugin, zal ik ook de aanpassing opnieuw moeten maken.

Ooit heb ik besloten dat het een logisch idee zou zijn om 2 blogs te hebben: ik had al een blog (het blog dat je nu leest), en voor mijn voettocht naar Santiago de Compostela wilde ik een apart blog (elPeregrino.nl). Het idee was om dat andere blog alleen te gebruiken om te schrijven over mijn pelgrimage en er dan een punt achter te zetten. Maar na mijn tocht besloot ik verder te zwerven, en het leek logisch om daarover verder te schrijven op dat blog. En zo zit ik nu dus met 2 blogs: 1 over mijn omzwervingen, en 1 voor ‘de rest’. Ik heb weleens overwogen om ze samen te voegen, maar uiteindelijk besloten dat niet te doen.

Niet al mijn volgers hebben tijd of zin om allebei mijn blogs te volgen, maar het komt voor dat ik op mijn ene blog een tijd niets te vertellen heb, en op mijn andere blog wel. Om de lezers van mijn ene blog toch te laten weten dat ik er nog ben, ging ik daarom op zoek naar een manier op automatisch een kort berichtje naar mijn ene blog te sturen wanneer ik een bericht plaats op mijn andere blog; ik wilde niet het volledige bericht doorsturen, maar alleen een korte aankondiging met een link naar het bericht op mijn andere blog.

De WordPress-plugin SNAP kon dit (en meer) voor me doen. De plugin had 1 klein probleempje: de berichtcategorie van blog X wordt meegestuurd naar blog Y. Waarmee ik bedoel dat wanneer ik op deze site (roblalau.net) een bericht publiceer in categorie Houtsnippers, de plugin de aankondiging op mijn andere blog (elPeregrino.nl) in diezelfde categorie probeert te plaatsen; ik wil graag dat de aankondiging voor een bericht op roblalau.net, op elPeregrino.nl geplaatst wordt in de categorie roblalau.net. (Als je het niet meer kunt volgen, moet je het nog maar een keer lezen.)

Ik heb dit als volgt opgelost:

Op elPeregrino.nl heb ik een berichtcategorie roblalau.net aangemaakt.
Op roblalau.net heb ik een berichtcategorie elPeregrino.nl aangemaakt.
Ik heb op allebei mijn blogs de genoemde plugin geïnstalleerd. Op roblalau.net heb ik bij de plugin-instellingen aangegeven dat berichten in de categorie elPeregrino.nl nooit doorgestuurd mogen worden, en op elPeregrino.nl heb ik datzelfde gedaan voor de categorie roblalau.net.
Daarna heb ik op beide sites een bestand van de plugin een beetje aangepast:

Log in op je WordPress-dashboard, en ga naar Plugins.
Zoek daar de plugin NextScripts: Social Networks Auto-Poster, en klik bij die plugin op Bewerken.
Selecteer, aan de rechterkant van je scherm, het bestand inc-cl/wp.api.php.
Wijzig de regels 52 en 64 (regelnummers kunnen verschillen bij nieuwe versies van de plugin).

Regel 52 is:
$nxsToWPContent = array(‘title’=>$msgT, ‘description’=>$msg, ‘post_status’=>’draft’, ‘mt_excerpt’=>$ext, ‘mt_allow_comments’=>1, ‘mt_allow_pings’=>1, ‘post_type’=>’post’, ‘mt_keywords’=>$message[‘tags’], ‘categories’=>$message[‘cats’], ‘custom_fields’ => ”);
en wordt:
$nxsToWPContent = array(‘title’=>$msgT, ‘description’=>$msg, ‘post_status’=>’draft’, ‘mt_excerpt’=>$ext, ‘mt_allow_comments’=>1, ‘mt_allow_pings’=>1, ‘post_type’=>’post’, ‘mt_keywords’=>$message[‘tags’], ‘categories’=>array(‘elPeregrino.nl’), ‘custom_fields’ => ”);

Regel 64 is:
$nxsToWPContent = array(‘title’=>$msgT, ‘description’=>$msg, ‘post_status’=>’publish’, ‘mt_allow_comments’=>1, ‘mt_allow_pings’=>1, ‘post_type’=>’post’, ‘mt_keywords’=>$message[‘tags’], ‘categories’=>$message[‘cats’], ‘custom_fields’ => ”);
en wordt:
$nxsToWPContent = array(‘title’=>$msgT, ‘description’=>$msg, ‘post_status’=>’publish’, ‘mt_allow_comments’=>1, ‘mt_allow_pings’=>1, ‘post_type’=>’post’, ‘mt_keywords’=>$message[‘tags’], ‘categories’=>array(‘elPeregrino.nl’), ‘custom_fields’ => ”);

Bovenstaande geldt natuurlijk voor de bestanden op elPeregrino.nl; berichten die vanaf roblalau.net verstuurd worden, moeten in de categorie roblalau.net komen.

Zoals gezegd moet deze wijziging na elke plugin-update opnieuw gemaakt worden (uiteraard hoeven de categorieën en de instellingen niet steeds opnieuw gemaakt te worden).

Geplaatst in Nerd stuff | Reacties uitgeschakeld voor Bericht naar andere blog bij bericht naar ene blog

Het is wit en je kunt erop staan…

Een kuikentje!

IMG02260-cropped

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Het is wit en je kunt erop staan…

Wanden en trappenhuis

Voordat ik mijn mouwen opstroopte, was dit een grote, lege ruimte. Een paar dagen later is het klaar voor de isolatie en de gipsplaten (maar eerst binnenkort de vloer storten).

Geplaatst in Houtsnippers | Reacties uitgeschakeld voor Wanden en trappenhuis

WordPress 4.2, HTML5 image canvas data en privacy in het algemeen

Als je een WordPress blog hebt, en een upgrade doet naar versie 4.2, word je ineens geconfronteerd met de waarschuwing dat de site probeert HTML5 image canvas data te lezen. Uiteraard wil je dat helemaal niet, want je wilt niet dat je bezoekers denken dat jij iets engs probeert te doen, terwijl jij je van geen kwaad bewust bent.

Na even zoeken ontdekte ik dat deze waarschuwing te danken is aan de introductie van emojis. En niet alleen zorgt deze introductie voor een alarmerende waarschuwing: ik ontdekte ook dat voor deze emojis, voor elke pagina die een bezoeker bekijkt, automatisch een aanvraag gedaan wordt naar de website van WordPress.

En waarom is het erg dat bezoekers gedwongen worden informatie op te halen van de WordPress site als ze jouw site bezoeken? Omdat je hiermee WordPress in staat stelt te registreren welke WordPress blogs bezocht worden door jouw bezoekers. Je maakt hiermee dus een enorme inbreuk op de privacy van jouw bezoekers!

De eenvoudigste manier om zowel van die enge waarschuwing af te komen als de privacy van je bezoekers beter te garanderen, is het installeren van de WordPress plugin Disable emojis; deze plugin verwijdert deze functionaliteit volledig uit je website.

Tot zover over WordPress.

Maar nu we het dan toch hebben over inbreken op de privacy: door op je site gebruik te maken van Google Maps, Google APIs, Google Search, Google Fonts, een Google Plus button, Google Analytics of YouTube video, geef je de privacy van je bezoekers uit handen aan Google; en door een Facebook Like button op je site te plaatsen doe je datzelfde aan Facebook. Al deze gadgets lijken je website leuker te maken, of de ontwikkeling ervan makkelijker, maar zijn alleen maar ontwikkeld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de bezoekers van jouw website (en over jouzelf, natuurlijk).
Een kundig website-ontwikkelaar heeft al deze enge dingen niet nodig, en een website-eigenaar die geeft om zijn/haar bezoekers weigert er gebruik van te maken.

Voor de gebruiker/bezoeker:

Als je meer controle wilt hebben over de aanvragen die uit jouw naam gedaan worden naar externe sites, gebruik dan Mozilla Firefox met de Request Policy en AdBlock Plus add-ons. Als je die add-ons lastig vindt, kun je er ook voor kiezen de Tor Browser Bundle te installeren; deze Firefox variant zorgt ervoor dat je op een andere fysieke locatie lijkt te zitten dan je daadwerkelijk doet, en verandert die locatie bovendien regelmatig, waardoor bedrijven je surfgedrag niet meer aan jou kunnen koppelen.
Als zoekmachine zou ik je Startpage of DuckDuckGo aanraden.
En het is natuurlijk verstandig om nooit cookies te accepteren, tenzij je echt geen andere keuze hebt. Maar dat weet iedereen inmiddels toch wel?

Voor de ontwikkelaar:

Als je website-ontwikkelaar bent, heb ik hier nog wat alternatieven voor je:

 • Google Maps → OpenStreetMap
 • Google Analytics → Piwik
 • Google Fonts → upload het te gebruiken font naar je site, en gebruik een stylesheet
 • Google Plus, Facebook Like, enz. → gewoon achterwege laten; dat is zo 2010…
 • authenticatie met Facebook, Twitter, enz. → een beetje programmeur heeft in een vloek en een zucht een eigen gebruikersdatabase en authenticatie-module opgezet

Voor alles wat deze enge bedrijven aanbieden, zijn alternatieven te verzinnen waarmee je niemands privacy op het spel zet. Wees een professional, en bescherm de onwetende bezoekers en gebruikers; laat je gemakzucht niet de overhand krijgen.

En bovendien:

Als ik dan toch bezig ben: je zou je kunnen afvragen hoe verstandig het is om je persoonlijke, of zelfs je zakelijke, e-mails te delen met bedrijven als Google (Gmail, Android), Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, Windows Phone) en Apple (iPhone, iPad).

Weet je trouwens dat je voor GPS helemaal geen internetverbinding nodig hebt? Fabrikanten van mobiele apparaten (Android, iPhone, Windows Phone, enzovoort) willen je dat alleen maar laten geloven, zodat ze je fysieke locatie ook nog kunnen koppelen aan je surfgedrag.

Dit bericht werd getriggerd door mijn upgrade naar WordPress 4.2, maar als ik eenmaal begin over privacy…
Vrijheid begint met privacy; zonder privacy geen vrijheid.

Geplaatst in Nerd stuff | Reacties uitgeschakeld voor WordPress 4.2, HTML5 image canvas data en privacy in het algemeen

Dienblad

Want hoe krijg ik anders mijn ontbijt naar mijn picknicktafel?

De oplettende kijker heeft gezien dat de handgreepjes afgekeurde handvatjes zijn van de kast die ik gemaakt heb; verder een stukje afvalhout en een vensterlatje; het geheel afgewerkt met boenwas om het mooi te laten lijken.

Geplaatst in Houtsnippers | Reacties uitgeschakeld voor Dienblad

Picknicktafel

Onbegrijpelijk dat je zo’n grote tuin hebt, en toch geen picknicktafel. En dus heb ik er maar één gemaakt.

De tafel is 2 meter 20 lang en 80 centimeter breed; we hebben dus ruimte om nog wat vrijwilligers te ontvangen. 😉

Geplaatst in Houtsnippers | Reacties uitgeschakeld voor Picknicktafel