Bier- en Melksoep.

Vandaag had ik een paar afspraken in Vlaardingen, en dat was een goed excuus om eens te gaan kijken in het nieuwe tweedehands boekenwinkeltje van Benne (a.k.a. Drs. B).

En laat Benne (samen met vrouw Rosa) nou een behoorlijke afdeling kookboeken hebben. De meeste zijn redelijk doorsnee, maar er stond 1 juweeltje tussen: De hedendaagsche kookkunst van Maria Haezebroek, een facsimile uitgave van een kookboekje uit 1850.

Het lezen van het voorwoord was voor mij al voldoende om het boekje te kopen:

 

Voorberigt.

Met de uitgave van dit Werkje vullen wij voorzeker geene gaping aan in onze gastronomische litteratuur, want er zijn Keuken- en Kookboeken in menigte. Wij vermeten ons ook in geenen deele een beslissend oordeel over de waarde of onwaarde dier Werken te vellen; — in tegendeel, wij erkennen gaarne, dat er onder zijn, wier bruikbaarheid genoegzaam door de ondervinding is bewezen. Maar het is met de Wetenschap der Keuken als met zoo vele andere gelegen: zij staat niet stil; zij heeft in de laatste jaren vele veranderingen, verbeteringen, vereenvoudigingen ondergaan; vele aanwinsten vielen haar ten deele, — en deze allen zijn het, waaraan dit Werkje zijn ontstaan heeft te danken.

Wij dragen het dus met eenig vertrouwen op aan allen, die bij Kelder en Keuken en wat die opleveren belang hebben en wenschen hun smakelijk eten!

Daar wordt ik dus blij van. 🙂

Goed, ook nog een receptje dan…

Bier- en Melksoep.

Zet eene pint bier en eene pint melk op, doe er wat suiker en een weinig grasboter bij, laat het koken en klutst het met 3 eijerdojers. Bij het klutsen voegt men bij de eijerdojers wat koud bier en een’ halven lepel meel. Is dit goed door elkander gewerkt, dan wordt de soep daarmede beslagen, over dobbelsteentjes van wittebrood gestort en met suiker en kaneel bestrooid.

Nou, wat wil een mensch nog meer? 🙂

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to OhReally.nl and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email rob@ohreally.nl

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Bier- en Melksoep.